51. Korean Short Ribs Rice Plate – Cơm Sườn Bò Đại Hàn

$16.50