24. Pho Seafood (Shrimp, Fish Ball, Imitation Crab) – Phở Đồ Biển (Tôm, Cá Viên, Thanh Cua)

$13.50$16.50

Choose Price Option

Small
$13.50
Medium
$14.50
Large
$16.50
SKU: N/A Category: